هنر سوال پرسیدن هوشمندانه

چگونه از مشتری نیازسنجی کنیم؟ چطور در پرسش از مشتری هوشمندانه و حرفه ای عمل کنیم؟ چند نوع سوالاتی وجود دارد تا ما را بهتر با نساز مشتری آشنا کند؟ پاسخ این پرسش ها در این دوره بصورت کامل و با مثال های متعدد تقدیم حضور می گردد.