دوره جامع 18 اصل فروش شوالیه ها

یادگیری 18 اصل شوالیه ها که 3 اصل ابتدایی آن برای توسعه شخصیت و 15 اصل بعدی برای ارتقا مهارت شماست باعث می گردد تا بتوانید مشتریان وفادار بسازید، کسانی که بیلبردهای تبلیغاتی رایگان شما خواهند شد و با وجود آنها کمتر کار میکنید و بیشتر درآمد کسب میکنید. این اصول در فروش انواع محصولات و خدمات نتایج موفقیت آمیز داشته و به فروشندگان، مدیریت مکالمه با مشتریان را می آموزد، اینکه چطور و با چه ساختاری مکالمه را به سمت فروش هدایت کنند و با تکنیک های خاتمه فروش نتیجه دلخواهشان را کسب کنند. به نظر شما بهترین نتیجه چیست؟ فروش؟ خیر، در دنیای رقابتی امروز بهترین نتیجه خلق مشتری وفادار است، یک مشتری دائمی که همه جا معرف شما باشد. نتیجه ای که پس از گذراندی دوره قطعا به آن خواهید رسید و یک شوالیه فروش خواهید شد:

شوالیه یعنی کارشناسان فروش متخصص و وفادار به برند