اصل سوم توسعه فردی – برنامه ریزی

آیا می شود بدون آنکه برنامه ریزی مشخص و مکتوبی برای زندگی شخصی خود داشته باشیم، کسب اهداف مالی و تارگت های فروش کسب و کارمان را محقق کنیم؟ چطور در بازارهای پرنوسان برنامه ریزی کنیم؟ چه روش های برنامه ریزی در دنیا کاربرد دارند؟ مدل آسان و اجرایی برنامه ریزی چیست؟ آیا داشتن پلنر یعنی داشتن برنامه ریزی؟