5 اصل تاثیر گذاری شروع مذاکره

در این دوره متوجه می شوید که چطور بر روی مشتری تاثیر بگذارید و چطور مشکل عدم تمایل مشتریان به ادامه مکالمه را حل کنید؟ اولین برخورد شما با مشتریان تمام قضاوت آنها درخصوص برند و شخصیت شما را شکل می دهد به گونه ای که تغییرش واقعا کار سختی است، دقیقا هم معنا این مثل قدیمی که می گه “خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج ” . در این ویدئو به شما اصولی را آموزش دادم که بتوانید از اولین لحظه بهترین تاثیر به راحتی بگذارید، انرژی و احترام به مشتری بدهید و از او زمان کافی برای پرزنت محصول و خدماتتان بگیرید.