هنر گوش دادن فعالانه

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره قصد داریم بزرگترین نقطه ضعف مشترک فروشندگان را بهبود دهیم، فروشندگانی که عموما متکلم وحده هستند و فقط ادای گوش دادن را در می آورد و در پسخ به هر درد و مشکلی می گویند : چه عالی!!!! چون به حرف مشتری گوش نمی دهند و فقط دیالوگ های تکراری خود را ادامه می دهند. همه ما بارها شنیده ایم که داشتن دو گوش و یک زبان به معنای نیاز بیشتر به گوش دادن است ولی چقدر در این امر موفق بوده ایم؟ ما در این دوره روش هایی برای ابراز همدلی ارائه می کنیم و از تفاوت شنیدن و گوش دادن می گوییم. راجب تکنیک هایی صحبت می کنیم که مهارت گوش دادن را در شما تقویت میکند و با استفاده از آنها میتوانید توجه کافی را به مشتریان خود بدهید تا به شما اعتماد کنند و پیشنهادات شما را بپذیرند.

300,000 تومان