مفاهیم اصلی در فروش مدرن

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره شما متوجه می شوید که تفاوت فروش در گذشته و اکنون در چیست؟ فروشنده حرفه ای دنیا امروز با چه مفاهیم نوینی باید آشنا شود؟ آیا مسئولیت  100%فروش بعهده فروشنده است؟ تفاوت مارکتینگ و برندینگ و فروش چیست؟ هرکدام چه مسئولیتی در فرآیند فروش دارند؟ همچنین با مفهوم استراتژی فروش به زبان ساده آشنا می شوید و از استراتژی بزرگترین و موفق ترین شرکت های دنیا که چگونه توانسته اند به موفقیت دست یابند مطلع می گردید.

300,000 تومان