اصل دوم توسعه فردی – عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره شما متوجه می شوید که دلیل اضطراب ها و ترس های شما در مواجه با مشتریان چیست؟ چرا نمی توانید کسب تارگت فروش را برای خود متصور شوید؟ چرا اهداف بزرگ و منحصر به فردی برای خود ندارید؟ چگونه برخی فروشنده ها طوری رفتار می کنند که انگار هنر فروشندگی در خون آنها جاریست؟ چطور باورهای سازنده فروش را متحول می کند؟ چطور به آنچه هستید افتخار کنید؟

300,000 تومان