شناخت تیپ شخصیتی مشتری

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

آیا با همه مشتریان باید به یک شکل فروخت؟  شناخت تیپ شخصیتی مشتریان به روش های پیچیده ای همچون MBTI ، DISC و غیره در چند ثایه اول بجز برای متخصصین این حوزه مقدور نیست، پس چه کنیم که سناریو مکالمه خود را هوشمندانه و براساس نتیپ مشتری در همان چند ثانیه نخست طراحی کنیم، در این ویدئو تیپ شناسی ساده ای را به شما آموزش داده ام که به راحتی می توانید این مهم را اجرا نمایید، به سادگی و در کمتر از 30 ثانیه با اصول شروع مذاکره مشتری را بشناسید و براساس تیپش نکات موردنیازش را با او بازگو کرده و مسیر همواری در فروش تجربه کنید.

500,000 تومان