تکنیک‌های خاتمه فروش

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

این دوره به شما می آموزد چطور از هر آنچه تا کنون برای جذب مشتری انجام داده اید نتیجه بگیرید، تکنیک های خاتمه فروش تاثیرگذارترین تکنیک های فروش هستند زیرا به جمع بندی و نتیجه گیری منجر می شوند. در این دوره اصول سنتی و مدرن خاتمه فروش را به شما می آموزیم، تکنیک هایی که براساس تیپ شخصیتی مشتری می توانید بکار ببرید و نتیجه مطلوب را کسب کنید. از روانشناسی فروش استفاده کردیم و با آموزش اصولی ساده، به شما یاد می دهیم وارد ناخودآگاه ذهن مشتری شوید و او را با خود همراه کنید. اگر شما بعنوان فروشنده مسلط به تکنیک های خاتمه نباشید هرچه کاشته اید، پنبه می شود و مشتری شما رها و سهم کسب و کار دیگری خواهد شد. اصل پایانی اصول فروش شوالیه ها، نتیجه گیری از کلیه اصول قبلی را تضمین میکند.

500,000 تومان